Silvestr 2012

S I L V E S T R       2 0 1 2
 
S l a v n o s t n í
o h ň o s t r o j
 
v  1 9. 3 0 
n a
n á m ě s t í
 
v e    T v r d o n i c í ch
 
občerstvení zajištěno , hudba od 18.30 hodin
výtěžek z prodeje občerstvení bude použit na charitativní účely
 
 

Napsat komentář