Sběrný dvůr

Pravidla ukládání odpadů na sběrném místě

 
Sběrné místo je otevřeno
každou středu od 13.00 do 17.00 hodin
každou sobotu od 8.00 do 12.00 hodin

Papír – ukládá se zdarma svázaný, nebo v modrých pytlích
Patří : noviny, časopisy, lepenka, školní sešity, knihy, prospekty, katalogy,
Psací a balící papír

Tetrapak – ukládá se zdarma v červených pytlích

Sklo – ukládá se zdarma
Patří : čisté bílé sklo, barevné sklo, tabulové sklo, veškeré obalové sklo
Nepatří : sklo s drátěnou vložkou, plexisklo, keramika, porcelán
Dávat do komunálního odpadu

Plasty – ukládají se zdarma v šedých pytlích
Patří : čisté PET láhve – bílé, modré, zelené, fólie všech druhů a barev, sáčky,
tašky, igelitové pytle, plastové přepravky všech barev a druhů
Nepatří : plastové stoly a židle, dětské hračky, lahve od čistících prostředků,
šamponů, majonéz, ztužených tuků, másla, jogurtů, sáčky od mléka,
šlehačky a různých koncentrátů, znečištěné plasty
patří do komunálního odpadu

 

Velkoobjemový odpad z domácností – na poukázku
Patří : textil, koberce, umývadla, stavební suť 1 kárka
Nepatří : hořlaviny, uhynulá zvířata

Biologický odpad – ukládá se zdarma

Železný šrot – ukládá se zdarma

Nebezpečné odpady – ukládá se za poplatek
Patří : barvy, laky, chladničky, televizory, pneumatiky, baterie, okenní křídla

 

Napsat komentář