Přívoz Tvrdonice


 

Gbely implementujú ďalšie dva projekty
25.6. 2014
 
V roku 2012 sa nám po niekoľkoročne práci poradilo uviesť do života projekt, vďaka ktorému je dnes mesto Gbely a jeho mestská časť Adamov bohatšia o tri prístavy pre gbelské lode Čajka a Biela labuť. O rok neskoršie sme tento projekt obohatili o možnosť raftovania na Adamovských jazerách a na rieke Morava. Gbely sa v okolí pomaly, ale isto stávajú synonymom vodných športov a ponúkajú svojim obyvateľom a návštevníkom regiónu niečo, čo na okolí nenájdete – lodnú medzištátnu prepravu a možnosť raftovania . Týmito krokmi však práca na projektoch týkajúcich sa rozvoja a podpory turizmu v danej lokalite zďaleka nekončí. V tomto roku získali Gbely v rámci Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 finančnú podporu na projekty „Spoznávajme spoločne príhraničné regióny“ a „Spoznávajme spoločne príhraničné regióny – druhá etapa“. Obidva tieto projekty úzko nadväzujú na predchádzajúcu prácu v tejto oblasti formou propagácie a informovanosti verejnosti. Spracúvajú tvorbu propagačných materiálov formou magnetiek, tlačovín a informačných tabúľ, ktoré budú osadené v našom meste, v lokalite Adamovské jazerá a u partnera projektu, ktorým je v obidvoch prípadoch obec Tvrdonice. Informačné tabule ponímajú mesto Gbely ako prirodzenú súčasť širšieho okolia, ktoré môže turista navštíviť pešo, na bicykli alebo autom. Spracovali sme zaujímavosti o Tvrdoniciach, Kopčanoch, Holíči, Skalici, Lednicko – valtickom areáli, Slovanskom hradišti v Mikulčiciach a prístave Skalica na Baťovom kanáli v kontexte s mestom Gbely a lokalitou Adamovské jazerá. Ďalšími krokmi v tejto oblasti bude osadenie smerových ukazovateľov a tabúľ v Adamove, ktoré zjednodušia orientáciu návštevníkov, výroba informačných bannerov a tričiek. Všetky tieto aktivity budú pripravené k využitiu návštevníkmi už v nadchádzajúcej letnej sezóne, ktorá tak bude opäť o niečo bohatšia ako tie predchádzajúce.
 

Napsat komentář