Pozvánka na soutěž “Zpěváčci Podluží”

22. března 2020 se uskuteční IX. ročník postupové soutěže

Zpěváčci Podluží, kterou organizuje ZŠ a MŠ Starý Poddvorov a DFS Kordulka pod záštitou Regionu Podluží a Obce Starý Poddvorov.

Vítězové postupují do dalšího kola – Děti a píseň a Zpěváček Slovácka.

Přihlášky do soutěže je nutno zaslat do 7. 3. 2020.

Zkoušky:

  1. Výběrové kolo formou první zkoušky proběhne 7. 3. 2020.

  2. Soutěžící mají možnost další zkoušky 14. 3. 2020

  3. Generální zkouška proběhne 21. 3. 2020.

Zkoušky budou probíhat v budově Základní školy ve Starém Poddvorově:

  • pro I. a II. kategorii od 16.00 hod.

  • třetí kategorie bude mít vždy zkoušku až v 17:00 hod.

Samotná soutěž bude zahájena 22. 3. 2020 v kulturním domě ve Starém Poddvorově ve 14:00 hod.

Zařazení dětí do kategorií:

 I. kategorie

 do 6 let – děti MŠ

 II. kat.

 6 – 10 let

III.kat. 

 10 – 15 let

Do dalšího kola postupují soutěžící z II. a III. kategorie. O postupu do dalšího kola rozhoduje porota.

  1. kategorie – děti MŠ nepostupují.

Zpěváčci III. kategorie si připraví také druhou píseň bez doprovodu muziky, kterou budou potřebovat v případě, že je k tomu vyzve porota.

Žádáme Vás, abyste dětem vybírali písně jen z regionu Podluží a vhodné pro zpěváka, jinak mohou být výběrovou komisí vyřazeni.

Náš telefonní kontakt: 606 483811

Naše adresa: Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov

Starý Poddvorov 173

696 16

Přihlášky můžete zaslat na emailovou adresu: hajdovamiroslava@seznam.cz

Děti musí při soutěži zpívat v krojích. V případě postupu je vyžadován slavnostní kroj.

Přihlášky do soutěže lze také získat na webových stránkách Regionu Podluží nebo Základní školy a Mateřské školy Starý Poddvorov.

Mgr. Miroslava Hajdová, vedoucí DFS Kordulka

Zde si můžete stáhnout přihlášku.   “přihláška.doc”