Odkazy


Město Břeclav   www.breclav.org
Mikroregion Podluží  www.podluzi.cz
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.  www.vak-bv.cz
Jihomoravská planárenská, a.s.  www.rwe.cz
Enengetika E.ON  www.eon.cz
Jízdní řády  www.idos.cz
BORS Břeclav  www.bors.cz
Předpověď počasí  www.meteopress.cz


Úřady

Kraj Jihomoravský www.kr-jihomoravsky.cz
Český statistický úřad – Jihomoravský kraj www.brno.czso.cz
Veřejná správa www.portal.gov.cz
Státní správa www.statnisprava.cz
Katastr nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje IDS  www.kordis-jmk.cz
Přehled ministerstev
Státní fond MŽP www.sfzp.cz
Dotace z EU www.dotaceeu.cz


Ostatní

Svaz měst a obcí ČR  www.smocr.cz
DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň  www.cyklobrnowien.cz
DSO Lednicko-valtický areál  www.lva.cz

Napsat komentář