Nové stavební pozemky

Obec Tvrdonice chystá další pokračování výstavby RD na ulici Tabule. V návrhu jsou dvě možnosti výstavby – samostatně stojící RD a kombinace řadové zástavby a samostatně stojící RD.  
Předběžná cena pozemků bude pravděpodobně 350 – 400Kč/m2 včetně inženýrských sítí.
V případě dostatečného počtu zájemců by obec nechala zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu.
Případní zájemci mají možnost zaslat informaci na adresu podatelna@tvrdonice.cz.

Další varianta zástavby samostatně stojící RD

Obec Tvrdonice