Dětský národopisný soubor POMĚNKA

Základnu souboru tvoří děti z Tvrdonic a vedlejších Kostic. Také náměty pro svá vystoupení čerpá soubor především v těchto „domovských obcích, dále pak v nejbližším okolí na Podluží. Soustředí se především na dětské hry, říkadla, písně a tance. Vystupuje se svými programy na různých společenských akcích, setkáních, přehlídkách a festivalech v širokém okolí, má za sebou mnohá úspěšná vystoupení v zahraničí.
Soubor je spolupořadatel dětských pořadů národopisného festivalu Podluží v písni a tanci, kam pravidelně zve své hosty z domova i zahraničí.
 
Kontakt : Zdena Šlichtová, Luční 6, 691 53 Tvrdonice
                Tel. 777 739 523, e-mail : pomnenka@tvrdonice.cz
                          Stránky souboru Pomněnka
 
Soubor Poměnka na festivalu ve Zlíně
  

  

Obec Tvrdonice