Místní knihovna

Místní knihovna sídlí ve staré budově mateřské školy na ulici

Slovácká 1

Tel.: 519 339 202, e- mail: knihovna@tvrdonice.cz

 

 

Otevírací doba :  

Pondělí 8.30 – 10.30 13.00 – 16.00
Úterý 8.30 – 10.30 14.00 – 18.00
Středa  –
Čtvrtek 8.30 – 10.30 14.00 – 18.00
Pátek 13.00 – 17.00

Celoroční zápisné  :

Děti do 15. let 25,- Kč
Dospělí 50,- Kč
Důchodci 40,- Kč

 

Knihovní řád

V knihovně je k dispozici knihovní fond čítající 9 600 svazků beletrie  i naučné literatury pro děti i dospělé. Fond je kaľdý měsíc průběžně doplňován.  Seznam nových knih je pravidelně vyvěšován na nástěnce ve vchodu obecního úřadu.

Katalog knih je přístupný v elektronické podobě jak v knihovně tak i zde   ONLINE KATALOG

Knihovna zajišťuje na požádání také meziknihovní výpujční službu z jiných knihoven.

Knihovna odebírá pravidelně tyto časopisy :   Dům a zahrada, Dívka, Maminka, Cimena, Top magazín pro dívky, Fit styl, Hair a beauty, Lidé a Země, Bydlení, Krimy signál, Burda světová móda, Bravo,  Praktická žena, Dorka, Malovaný kraj, Kačer Donald, Tom a Jerry

V místní knihovně je také přístupný  zdarma veřejný internet pro občany.

Poplatky za užití tiskárny

– tisk informací  z internetu : 1 strana                                     3,.- Kč

K dispozici veřejnosti je také digitální kopírka  a skener do velikosti strany A4

– cena za 1. stranu                                                                    2,- Kč

Internet, kopírka a skener jsou k dispozici v otevíracích hodinách knihovny, po předchozí dohodě i další dny dopoledne.