Kulturní kalendář 2019

5. ledna Tříkrálová sbírka
11. ledna Ples Obce Tvrdonice
19. ledna Krojový ples Sokolovna
26. ledna Hasičský bál Dělnický dům
1. února Ples SRPDŠ
23. února Košt vín
2. března Maškarní ples Dělnický dům
3. března Fašank DNS Pomněnka Dělnický dům
9. března Dětský maškarní ples
10. března Oslava MDŽ
6. dubna Vynášení Smrtky, Jární výtvarná dílna, Jarní výstava
7. dubna Jarní výstava
13. dubna Jarní výstava
13. dubna Závody JUDO mláďata
14. dubna Jarní výstava
28. dubna Pálení čarodějnic
4. května Soutěž v požárním útoku mladí hasiči
4. května Vítání jara, rybářské závody na rybníku dospělí
5. května Rybářské závody děti
11. května Setkání mužáckých sborů na Podluží
12. května Svátek matek
18. května Fotbalové hody
19. května Dětský den
7.-9. června Podluží v písni a tanci 66. ročník
15. června Otevřené sklepy Tvrdonice-Kostice
21. června Koncert Michal David
22. června Soutěž v požárním útoku dospělí
12.-13. července Motohody
27. července Ruční stavění máje
3. srpna Zpívání Pod tvrdonsků májů
4. – 6. srpna Krojované hody
28.-31. srpna Letní kino
30. srpna Rozloučení s prázdninami – lampionový průvod
8. září Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše
4. října Setkání seniorů
19. října Vaření kotlíkových gulášů
6. prosince Slavnost patrona místního kostela sv. Mikuláše
7. prosince Mikulášský jarmark
26. prosince Svěcení vína
30. prosince Dívčí vínek