Skákací hrad

VE ČTVRTEK 14. SRPNA 2008 OD 15.00 DO 18.00

V PARKU U MATEŘSKÉ ŠKOLY

DĚTSKÉ ODPOLEDNE

SKÁKACÍ HRAD – TRAMPOLÍNA – BONBONY – KNIHY

Hezké prázdniny touto formou přeje ing. Stanislav Juránek
hejtman Jihomoravského kraje

Napsat komentář