Ohňostroj

 

 

 

S I L V E S T R    2 0 1 0

 
S l a v n o s t n í   o h ň o s t r o j
 
 

v  1 9. 3 0   n a   n á m ě s t í

 
 

v e  T v r d o n i c í c h

 
 

občerstvení zajištěno , hudba od 18.30 hodin

výtěžek z prodeje občerstvení bude použit na charitativní účely
 

 

Napsat komentář