OHŇOSTROJ 2011


S I L V E S T R 2 0 1 1

S l a v n o s t n í  o h ň o s t r o j
v  1 9. 3 0 n a n á m ě s t í

v e  T v r d o n i c í c h
 
občerstvení zajištěno , hudba od 18.30 hodin
výtěžek z prodeje občerstvení bude věnován na charitativní účely
 
 

Napsat komentář