Kulturní akce na jaro

 
Folkorní kroužek mateřské školy a DNS Pomněnka zvou
v sobotu 9. dubna na příjemnou jarní procházku
 
 
VYNÁŠET SMRTKU a PŘINÉST LÉTEČKO
 
 
 
 
Sejdeme se v 14.00 hodin na náměstí a půjdeme ulicí Rybáře ke Kyjovce, kde utopíme zimu a ozdobíme Létečko, které ulicí Svárov a Luční přineseme
na „starou školu“
Pro všechny je připraveno na závěr malé občerstvení a velikonoční dílna
na výstavě kraslic
 
 
 
 
 
Kulturní komise obce Tvrdonice
 
srdečně zve na
 
VÝSTAVU KRASLIC 
S UKÁZKAMI JEJICH TVO R BY
 
 

ve dnech 9. a 10. dubna denně od 14. do 17. hodin
 
v budově bývalé školy na náměstí ve Tvrdonicích
 
 

Napsat komentář