Krojové hody

Krojové
hody 2006

Zveme všechny příznivce
tradičního folklóru na krojové hody do Tvrdonic.


V neděli
10. září vyjde průvod krojovaných pro starostu
obce, aby požádala oficiálně o povolení hodů a
zároveň si ho odvedla pod máju. Tam bude pokračovat
hodová zábava. Očekává se příjezd
několika skupin přespolních chas, je připraveno přespolní

sólo a hošije pro domácí i přespolní.
Večer pokračuje zábava v sále Společenského
domu.
V pondělí 11. září

v 9. 00 na slavnostní mši svaté v místním
kostele  vzpomeneme zesnulých spoluobčanů.
Odpoledne v 15.00 vyjde
průvod krojovaných na faru pozvat místního
faráře k hodové zábavě. Pondělí

patří tradičně mužákům, budou mít svoje sólo
a zvolí si mužácké stárky. Večer se opět
zábava koná v sále.

V 12. září úterý
se sejdou mužáci spolu s mládeží v 16.00
hod. a půjdou pro své stárky. Po návratu pod
máju začínají hody děvčatům. Budou zvoleny nové

stárky pro příští rok, děvčata a ženy
budou skákat hošije a také budou řídit
večerní zábavu. Hody vyvrcholí babským
sólem.Srdečně Vás zveme.

Napsat komentář