Platby kabelová televize + internet

Platbu za provoz kabelové TV a internetu je možno hradit v kanceláři OÚ Tvrdonice od 1.02.2023.

Platbu na účet je možné uhradit  od 9.1.2023.

kabelová TV:
– základní   = 1380,-Kč/rok
– rozšířená = 2040,-Kč/rok
– +HBO       = 3240Kč/rok
Bezhotovostní platba na č. účtu: 1393799339/0800, variabilní symbol: 24129+ č. smlouvy

internet:
D/U
   8/2 Mbit/s = 241,-Kč/měs.
12/3 Mbit/s = 353,-Kč/měs.
18/4 Mbit/s = 504,-Kč/měs.
24/4 Mbit/s = 604,-Kč/měs.
Starý tarif: 4-8 Mbit/s = 403,-Kč/měs.
Bezhotovostní platba na č. účtu: 1393799339/0800, variabilní symbol: 2412+ č. smlouvy