Místní knihovna Tvrdonice

 
Místní knihovna sídlí ve staré budově mateřské školy na ulici Slovácká 1

Tel.: 519 339 202, e- mail: knihovna@tvrdonice.cz
 

Otevírací doba :    Od 1. února 2012  otevřeno

Pondělí

8.30 – 10.30
13.00 – 16.00

Úterý
8.30 – 10.30
14.00 – 18.00

Středa


 –

Čtvrtek
8.30 – 10.30
14.00 – 18.00

Pátek 


13.00 – 17.00

Celoroční zápisné  : 

Děti do 15. let
25,- Kč

Dospělí

50,- Kč

Důchodci

40,- Kč

             
                                                            
                                                        
Knihovní řád
 V knihovně je k dispozici knihovní fond čítající 9 600 svazků beletrie  i naučné literatury pro děti i dospělé. Fond je kaľdý měsíc průběžně doplňován.  Seznam nových knih je pravidelně vyvěšován na nástěnce ve vchodu obecního úřadu.
Katalog knih je přístupný v elektronické podobě jak v knihovně tak i zde 
ONLINE KATALOG
Knihovna zajišťuje na požádání také meziknihovní výpujční službu z jiných knihoven.
 Knihovna odebírá pravidelně tyto časopisy :   Dům a zahrada, Dívka, Maminka, Cimena, Top magazín pro dívky, Fit styl, Hair a beauty, Lidé a Země, Bydlení, Krimy signál, Burda světová móda, Bravo,  Praktická žena, Dorka, Malovaný kraj, Kačer Donald, Tom a Jerry
V místní knihovně je také přístupný  zdarma veřejný internet pro občany.
Poplatky za užití tiskárny
– tisk informací  z internetu : 1 strana                                     3,.- Kč
 K dispozici veřejnosti je také digitální kopírka  a skener do velikosti strany A4
– cena za 1. stranu                                                                    2,- Kč
 Internet, kopírka a skener jsou k dispozici v otevíracích hodinách knihovny, po předchozí dohodě i další dny dopoledne.
 

Napsat komentář