ZO ČSZ Tvrdonice

 
Založení ZO ČZS ve Tvrdonicích se datuje k měsíci lednu roku 1962, kdy bylo evidováno šest zakládajících členů. Mezi aktivitami členů byly vykazovány především drobné pěstební činnosti polních plodin. Největšího rozkvětu činnosti a počtu členské základny dosáhl spolek v roku 1992, kdy dosahovala hodnota základny 202 členů. Postupem času byl vybudován sklep ZO a sním související zasedací a školící místnost se sociálním zařízením v areálu národopisných slavností.
V současné době se členové ZO ve Tvrdonicích věnují hlavně drobnému vinaření. Akce pořádané naší organizací jsou proto směřovány k propagaci a reklamě této zajímavé profese. V současnosti má ZO ve Tvrdonicích 31 členů kmenových a dva čestné členy.
 
Akce pořádané ZO začínají únorovým koštem vín. Můžeme zde běžně ochutnat na 500 vzorků vín a udělat si sami názor na kvalitu a konkurenceschopnost vín z Tvrdonic, Kostic, Lanžhota a dalších okolních obcí z Podluží v porovnání s oblastmi pavlovickou, mikulovskou, brněnskou či sousedním Slovenskem.
 
Další vinařskou akcí je již tradiční „Putování za tvrdonským vínem“. Datum této akce byl stanoven na měsíc červen, týden po tradičních slavnostech Podluží v písni a tanci. Na této akci můžete ochutnat víno místních vinařů, kteří pro Vás každoročně otvírají asi 15 stánků v podobě vinných sklepů s tímto lahodným mokem.
 
Měsíc srpen je již tradiční pro poklidnější akci pod názvem „Zarážení hory“. Tato akce je příjemným setkáním vinařů, které je obohaceno kulturní vložkou samotného aktu zarážení hory.
 
Jako třešnička na dortu je pořádána poslední akce „Svěcení vín“, která termínově připadá na den 26.12. Tato akce je příjemným zpestřením svátků vánočních, v podobě požehnání a následné ochutnávky mladých vín.
 
V rámci spolupráce s obcí Tvrdonice vychází naše organizace a vinaři vstříc prostřednictvím nabídky vín na obcí organizovaných akcích.
 
Naše sdružení udržuje již 40 let družbu se ZO SZZ ve Gbelech SK. Obě organizace maximálně spolupracují a podporují se navzájem. Tato podpora je znát hlavně při pořádaných akcích. Narůstající spolupráce ponese své ovoce ji do budoucna v podobě společně plánovaných projektů.
 
 
Košt vín 2010
 

Košt vín 2011
 

p { margin-bottom: 0.21cm; }
Oslava 40 let družby
ZO ČZS Tvrdonice – ZO SZZ Gbely

Napsat komentář