ÚKZÚZ – nařízení – zlaté žloutnutí révy

Odkazy na jednotlivá nařízení:

 

Vzhledem k tomu, že velká část vymezeného území v zóně Perná a Bulhary zasahuje do CHKO Pálava, připojuji následující informaci.

 

Informace pro vinaře na území CHKO Pálava:

Povinnost insekticidního ošetření proti křísku révovému v nárazníkové zóně platí i na území zvláště chráněných území, v tomto případě CHKO Pálava, avšak v souladu se všemi ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o ochraně přírody”).  Na pozemky ve II st. CHKO, kde se nesmějí aplikovat přípravky na ochranu rostlin, je potřeba požádat o výjimku podle  § 43 zákona o ochraně přírody  a na pozemky ve III. stupni CHKO, kde nesmí dojít ke „škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů nebo jejich usmrcení“ je nutné žádat o výjimku podle § 56 zákona o ochraně přírody u Správy CHKO Pálava v Mikulově.

 

V příloze naleznete informaci o výskytu zlatého žloutnutí révy a nařízených opatřeních a fotografie příznaků na révě a přenašeče – kříska révového.

Informace o výskytu fytoplazmy zaltého žloutnutí révy

bílé odrůdy-foto 1

bílé odrůdy -foto 2

modré odrůdy-foto 1

modré odrůdy-foto 2

přenašeč-foto1

přenašeč-foto 2