4. celoslovenká výstava vín s mezinárodní účastí

Medzinárodná k o n f e r e n c i a
o vinohradníctve a vinárstve pri príležitosti
4. celoslovenskej výstavy vín s medzinárodnou účasťou
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Termín : 23. apríla 2010 od 9.00 – 14.00 hod.
Miesto konania : Kultúrny dom Skalica
Program :

Otvorenie Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

Zásady degustácie vína Ing. Štefan Ailer, PhD.

VINO Nitra

Nový vinohradnícky zákon a jeho uplatnenie v praxi

Ing. Jaroslava Pátková, PhD. riaditeľka ÚVV Bratislava

Integrované hospodárenie vo vinohradníctve

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, PhD.
MZLU – ZF Lednice

Výroba biovína Ing. Ján Domin, NATURAL

ALIMENTARIA Veľký Krtíš

Netradičné výrobky z hrozna (hroznový „med“, hroznový100% mušt,

bylinkové víno ap.)
Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. BIOCENTRUM VÚP Modra
Organizačné pokyny :
vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 12. apríla 2010 na adresu :
RVSZZ, 817 02 Bratislava, Havlíčkova 34, e-mail: oro@.szz.eu.sk
 

účastnícky poplatok na osobu bude pre členov SZZ je 20,- €

účastnícky poplatok pre nečlenov SZZ je 24,- €

účastnícky poplatok zahŕňa vložné, obed, káva, zborník, vstupné na výstavu s ochutnávkou vín, pohárik a katalóg

ubytovanie nezabezpečujeme

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Z á v ä z n á p r i h l á š k a
na medzinárodnú konferenciu o vinohradníctve a vinárstve dňa 23.4.2010 v Skalici
MENO : ………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESA …………………………………………………………………………………………………………………….
Vysielajúca organizácia :………………………………………………………………………………………………..
Záväznú prihlášku zašlite do 12. apríla 2010. Po jej obdržaní Vám zašleme program a zloženku na zaplatenie účastníckeho poplatku
………………………………………………………… podpis
 
 
 
přilohy: Přihláška , Status výstavy

Napsat komentář