Rozpočet sociálního fondu na rok 2016

20160307160250434-1schváleno ZO dne 15.3.2016, usnesením č. 110

Obec Tvrdonice