Přihláška do soutěží v tanci pro rok 2017

Propozice soutěží pro rok 2017: Propozice 2017

Přihláška k tisku: Přihláška tanec 2017.pdf

Jméno a příjmení
Rok narození
Adresa
Telefon Váš email (vyžadováno)
Přihlašuji se do soutěže v těchto tanečních kategoriích:
HošijeVrtěnáVerbuňkO stárkovské právo
Partnerka pro taneční kategorii „Vrtěná“:
Jméno a příjmení  Rok narození:
  Adresa:
Hudební doprovod:
Cimbálová muzika OliNaCimbálová muzika Břeclavan kontakt: Viktor Procházka  608 072 248
kontakt: Marek Peško  731 435 350

 

 

Obec Tvrdonice